ඇසළ පොහොය දිනය

ජූලි 2013 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු ආධ්‍යාත්මික පින්තූර] niranjan on Google+ 
කැළණි විහාරයේ සාර්ලිස් සිල්වාගේ චිත්‍රයක්.
බෝසතාණන් වහන්සේ මහ මායා දේවියගේ කුස පිළිසිඳගත්තේද, සිදුහත් කුමරු මහාභිනිෂ්ක්‍රමණය කරන්නේද, බුද්ධත්වයට පත්ව බරණැස ඉසිපතන මිගදායේදී ප්‍රථම වරට පස්වග තවුසන් උදෙසා ධම්ම චක්ක පවත්තන සූත්‍රය දේශනා කොට වදාළේද ඇසළ පොහොය දිනයකයි.
Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook