ඔබ සැමට අසිරිමත් Samhain සංවත්සරයක් වේවා!

සොඒන් - පම්ප්කින් සැරසිලි - Samhain Jack-O'-Lantern

ඔක්තෝම්බර් 2012 @ ශ්‍රී ලංකා
[පොදු ආධ්‍යාත්මික වැඩසටහන්/සිදුවීම්] 

මේ ඔක්තෝබර් කාලයේ වට්ටක්කා සුලභ කාලයයි. වට්ටක්කා වලට වඩා විශාල වටකුරු සහ තැඹිලි පාට පම්ප්කින් නුත් මේ කාලයේ සුලභ භෝගයක්, ඒත් ලංකාවේ නම් හොයාගන්න අමාරුයි. "ගමේ වට්ටක්කා" නම් වඩා විශාල වට්ටක්කා වර්ගය ගෝලාකාර ගෙඩි හොයාගන්න බැරි නෑ. මේවාත් පම්ප්කින් වගේම සරසන්න පුළුවන්.

ඔක්තෝබර් 31, එනම් අද දවසේ විශේශ පේගන් (පුරාණාගමික) සූර්‍ය සංවත්සරයක් යෙදෙනවා, ඒ තමයි සොඒන් [ඔබ සැමට අසිරිමත් Samhain සංවත්සරයක් වේවා!].

සොඒන් කියන්නේ වර්ශයේ අඳුරු අර්ධය ආරම්භ වීම. වසන්ත කාලය අවසන් වී, අවුරුද්දේ අන්තිම අස්වනු නෙලීමත් අවසන් වන්නේ මෙදා. පුරාණ කෙල්ටික මිනිසුන් මෙදා රාත්‍රියෙන් පසුවත් නෙලා අවසන් කර නැති අස්වැන්න මලවුන්ට ඉතිරි කලා. සොඒන් කියන්නේ මලවුන්ගේ අවුරුදු දවස. මෙදාට අපේ ලෝකයත් මලවුන්ගේ ලෝකයත් අතර කඩතුරාව තුනී වෙනවා.

භූතාත්ම මිහිපිට සැරිසරන සොඒන් දිනයේ අපිට යහපතක් පතන හොඳ ආත්ම පිලිගැනීමටත්, අයහපත් දේ කරන නපුරු ආත්ම බිය කර පලවාහැරීමටත් තමයි පම්ප්කින් ගෙඩියක මුහුණක් කපා ඉටිපන්දම් දල්වන්නේ. අතීතයේ මේ විදියට විශාල රාබු අල පවා මැද හාරා මුහුණු ලෙස සරසා ඉටි පන්දම් දල්වා තිබෙනවා.

Facebook Twitter Google

Discuss on Facebook